Прв повик за проектни концепти во рамки на Територијалната стратегија

Прв повик за проектни концепти во рамки на Територијалната стратегија

Успешно завршување на серијата обуки за апликанти на Целниот повик за развој и поднесување на целосни предлог проекти (ЦПП) по Територијалната стратегија

Задоволство ни е да го објавиме успешното завршување на серијата обуки наменети за апликанти на Целниот повик за развој и поднесување на целосни предлог проекти (ЦПП) во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија.

Таг

Прашања и одговори во врска со Водичот за аплицирање со проектни концепти (Повик 1) во рамките на Територијалната стратегија

Прашања и одговори во врска со Водичот за аплицирање со проектни концепти (Повик 1) во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027, Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони со помош на паметни решенија кои обезбедуваат универзален пристап и учество“.

Прашања и одговори во врска со Водичот за аплицирање со проектни концепти (Повик 1) во рамките на Територијалната стратегија

12.07.2023

Прашања и одговори во врска со Водичот за аплицирање со проектни концепти (Повик 1) во рамките на Територијалната стратегија на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021 - 2027, Специфична цел 1.2 „Развој на атрактивен туристички производ за сите сезони со помош на паме

Поднесени се 24 проектни идеи за развој на туризмот во прекуграничниот регион Бугарија - Северна Македонија

25.07.2023

Вкупно 24 проектни концепти се пријавени на првиот повик од Територијалната стратегија на Програмата Бугарија-Северна Македонија 2021-2027 година.