Първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Първата покана за проектни концепции по Териториалната стратегия

Успешно завършване на поредица от обучения за кандидати по целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия

Имаме удоволствието да обявим успешното приключване на поредицата от обучения, предназначени за кандидати по Целевата покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия на Програма Интеррег VI-A ИПП България - Северна Македония. В обученията, които се проведоха от 29 май 2024 г. до 7 юни 2024 г.

Таг

4-то заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Програма Interreg VI-A България - Северна Македония

На 9 февруари 2024 г. се проведе 4-то заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“. Срещата беше ръководена от г-н Живко Иванов и съпредседателствана от г-жа Андреа Златковска. 

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония 2021-2027, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, целосезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие“.

Стартира първата покана за проектни предложения по Териториалната стратегия от програмата Интеррег България-Северна Македония 2021-2027

Оперативното звено

и

Съветът за управление на Териториалната стратегия

по програмата Интеррег България- Северна Македония 2021-2027

 

обявяват стартирането на Покана 1 за концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата  България- Северна Македония 2021-2027.

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия

12.07.2023

Въпроси и отговори по Ръководство за кандидатстване с концепции за проектни предложения (Покана 1) по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Северна Македония 2021-2027, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, целосезонен туристически продукт чрез интелигентн