Explore the cooperation, discover the benefits

Истражете ја соработката, откријте ги придобивките

Interreg ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија 2014-2020 направи значајна инвестиција од 7.272.206 евра за заја

European Declaration on Cycling

Со велосипед кон иднината!

3-ти април 2024 година означува значаен момент за одржливиот транспорт во Европската Унија, бидејќи на тој ден е усвоена