Лого Обучение 11.07.2024

Успешно онлайн обучение за изпълнение на проекти по Приоритет 1 Проекти „По-зелен граничен регион“

На 11 юли 2024 г. се проведе онлайн обучение на бенефициенти, участващи в изпълнението на проекти по Приоритет 1 „По-зелен граничен регион“.