Трета седница на Комитетот за следење - Софија, 13.11.2023 год.

Се одржа 3-тата седница на Комитетот за следење во рамките на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

На 13-ти ноември 2023 година, во Софија се одржа 3-тата седница на Комитетот за следење во рамките на Програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

Interreg ден на соработка - Струмица, 26.10.2023 год.

Interreg ден на соработка - Струмица

Со одржување на неколку настани во детските градинки и на велосипедските патеки, на 26 октомври 2023 година во Струмица беше одбележан Интгеррег денот на соработка 2023.