Трето заседание на Комитета за наблюдение - София, 13.11.2023 г.

Проведе се 3-то заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027

На 13-ти ноември 2023 г. в София се проведе 3-то  заседание на Комитета за наблюдение в рамките на Програма Interreg VI-A ИПП България – Северна Македония 2021-2027.

Interreg ден на сътрудничество - Струмица, 26.10.2023 г.

Interreg ден на сътрудничество - Струмица

С провеждането на няколко събития в детските градини и на велосипедните алеи, на 26 октомври 2023 г. в Струмица беше отбелязан Денят на сътрудничеството Interreg 2023.