Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП VI-A Програмата България-Северна Македония

Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП) по Териториалната стратегия на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП VI-A Програмата България-Северна Македония

Priority 3 “Integrated Development of the Cross-Border Region”

Оперативното звено

и

Стратегическият съвет

на ИНТЕРРЕГ ИПП VI-A Програмата България-Северна Македония 2021-2027 

обявява

Целева покана за разработване и подаване на пълни проектни предложения (ППП)

 по Териториалната стратегия на Програмата

 

Настоящата покана е насочена към кандидатите, чиито концепции са преминали първата фаза на идентифициране и са получили покана за разработване и представяне на пълни проектни предложения (ППП) в рамките на Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“. Всяко пълно проектно предложение се базира на идентифицираната проектна концепция, която Стратегическият съвет (СС) на Програмата е включил в списъка с идентифицирани идеи за проекти (включващ и резервни проекти), като част от Териториалната стратегия на Програмата. Териториалната стратегия с Приложение 1 Списък с идентифицираните проектни идеи (включващ и резерви), е одобрена от Комитета за наблюдение (КН) с Решение от 27 март 2024 г.

Кандидатстването с Пълни проектни предложения следва да  допринесе за постигането на Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, все сезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие” на Териториалната стратегия.

Специфичната цел 1.2 включва следните области на интервенция, свързани с туризма:

  • Мобилност и свързаност, вкл. алтернативна мобилност;

  • Брандиране и маркетинг на туристически продукти в трансграничния регион;

  • Разширяване на заетостта в туристическия сектор, укрепване на връзките културно-природни обекти и туризъм-околна среда;

  • Действия за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор

Кратка информация за целевата покана за пълни проектни предложения и документите за кандидатстване  (Ръководство за идентифицирани кандидати за разработване и подаване на пълни проектни предложения (Ръководство за договаряне) е налична на следните електронни страници:

https://ipa-bgmk.mrrb.bg 
www.mrrb.government.bg
www.eufunds.bg
http://mls.gov.mk/

Общият бюджет на поканата е 8 143 233 евро.

Крайният срок за подаване на пълни проектни предложения в Jems е 30 юли 2024 г., 17:00 EEST (16:00) CEST.

Можете да се свържете със Оперативното звено на Териториалната стратегия за допълнителна информация на имейл operational.unit.kyustendil@gmail.com

Централен офис гр. Кюстендил: тел. +359 (0) 78 58 01 01;

Клон Струмица: тел. + 389 (0)34 330 331.

 

Ръководство за договаряне с всички документи можете да намерите ТУК

Документи
Прикачен файл Размер
Targeted Call FPP.rar 6.85 MB