Документи

Документи

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Версия 2, Февруари 2024 г.

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ Версия 2, Февруари 2024 г., разработени въз основа на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по европейските фондове при споделено управление Приета с ПМС № 111 от 10.08.2023 г., обн. ДВ. бр.70 от 15 август 2023 г. (НАНЕФСУ) може да видите в приложения по-долу файл или ТУК.

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, разработени въз основа на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по европейските фондове при споделено управление Приета с ПМС № 111 от 10.08.2023 г., обн. ДВ. бр.70 от 15 август 2023 г. (НАНЕФСУ) може да видите в приложения по-долу файл или ТУК.

Промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1).xlsx

Оперативното звено

на Програма Interreg VI-A IPA България - Северна Македония 2021-2027

обявява промени в 1.1 Бюджетна прогноза (Приложение 1.1) на пакета за кандидатстване за първата покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма Interreg VI-A ИПП България - Северна Македония 2021-2027.

Коригирани са технически грешки при изчисляването на процента на инвестиция.

Публикуван е за обществено обсъждане проект на пакет с Насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1 “По-зелен граничен регион“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени

Обществено обсъждане на условията за кандидатстване с проектни концепции по Програмен приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП България Северна Македония 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата. Целта на поканата е да се идентифицират проектни концепции, които биха допринесли за развитието на конкурентен туризъм в трансграничния регион.